Klimaat
  • Home
  • Lobby
  • Commissiedebat Klimaat en Energie 17/11/21

Commissiedebat Klimaat en Energie

17 november 2021 17 november debatteert de Kamer weer over klimaat en energie. Graag geven de provincies, VNG en Unie van Waterschappen nog enkele punten mee voor het debat.
Meer weten Thema's
Stevige aanpassing energie-infrastructuur om regie

De veranderende energievoorziening en de toenemende vraag naar elektriciteit, warmte en waterstof vragen om stevige aanpassingen van de energie-infrastructuur. Door een toenemende stroombehoefte raakt het elektriciteitsnet steeds voller. Aanpassingen aan het net kosten veel tijd en er is een groot tekort aan technici. De beschikbaarheid van netcapaciteit kan een sta-in-de-weg vormen voor economische ontwikkelingen, het oplossen van de woningbouwopgave en de verduurzaming van de samenleving. Goede afstemming van vraag en aanbod voorkomt dat nieuwe bedrijven of nieuwe zonneparken te lang moeten wachten op een aansluiting. Dit vraagt om het maken van samenhangende keuzes, tussen bijvoorbeeld mobiliteit, wonen en elektriciteitsopwekking (ook voor industrie). Over welke energie-infrastructuur wanneer en waar komt. Dat stopt niet bij de gemeente- of provinciegrenzen en vraagt om een stevige coördinatie. Provincies en gemeenten kunnen in overleg deze rol op regionale schaal op zich nemen. Er is immers behoefte aan sturing op het proces, waarbij democratisch gelegitimeerde partijen een rol spelen. Er is interbestuurlijk overleg over de invulling van de rollen om de programmering goed op te pakken. Onderdeel van het regie vraagstuk is het ‘first come, first serve’ van de netbeheerders en de nieuwe Energiewet. Verder zou het rijk ook middelen moeten vrijmaken voor de regionale programmeringsopgave. Het voorstel is bijvoorbeeld om met financiële incentives de

overcapaciteit die door bedrijven wordt gevraagd te drukken waardoor er meer ruimte op het net ontstaat. Ook kan het rijk flexibele opslag in het elektriciteitsnet meer stimuleren waardoor netcapaciteit vrijkomt.

lees position paper