Sustain T20 Z9kzag

Commissiedebat Natuur

07 oktober 2021 Op 7 oktober spreekt uw commissie over het natuurbeleid. U spreekt dan onder meer over de bossenstrategie en agenda natuurinclusief. Beide zijn noodzakelijk voor een weerbaardere natuur en een toekomstbestendig Nederland. Graag geven we nog een aantal punten mee namens de provincies.
Meer weten Thema's
Provincies spelen een sleutelpositie in de ruimte in realiseren grote opgaven

Nederland staat voor forse uitdagingen in het natuurbeleid. Het herstel van biodiversiteit, de adaptatie aan klimaatverandering en het vastleggen van extra CO2 in natuurgebieden zijn enkele van de uitdagingen waar Nederland voor staat. Daarnaast heeft de coronatijd duidelijk gemaakt dat mensen veel behoefte aan toegankelijk en kwalitatief hoogwaardige natuur in de directe leefomgeving. De stikstofcrisis heeft het belang van natuurherstel nogmaals benadrukt. Naast het verminderen van de stikstofemissies werken we ook aan het weerbaarder maken van natuur. Afgelopen jaar hebben we goede afspraken gemaakt met het Kabinet in het Programma Natuur. Hiermee zijn we er echter nog niet.

Lees het position paper