Drie NS treinen wachten op een station

Concessie Hoofdrailnet

22 september 2022 Het position paper voor het Ronde Tafelgesprek over het Plan van Aanpak voor de concessie Hoofdrailnet van 27 september is zojuist verzonden aan de griffier van de VKC I&W. Bij het gesprek zal Nelleke Vedelaar aanwezig zijn namens de provincies.

Het OV staat de komende jaren voor buitengewoon grote uitdagingen. Enerzijds vragen maatschappelijke opgaven als brede bereikbaarheid van voorzieningen, de woon- en verstedelijkingsopgave en klimaatvraagstukken een zeer hoog niveau van OV (conform het Toekomstbeeld OV2040). Anderzijds is de uitgangspositie om dat niveau de komende jaren te bereiken slechter geworden dan in 2019, door post-corona-vraagstukken, personele vraagstukken en prijsontwikkelingen. Voor de kwaliteit van het hele OV in Nederland is de kwaliteit van de HRN-concessie cruciaal. Het gaat dan om de HRN-concessie in zichzelf, en tegelijk ook om de vraag hoe de HRN-concessie de ruggengraat vormt voor het OV als totaal. Om die reden is het belang van een goed PvE HRN-concessie 2025 moeilijk te overschatten. Vanuit dit perspectief ontvangt u, ten behoeve van het RondeTafelGesprek van 27 september 2022, hierbij onze inbreng met betrekking tot het voorliggende concept-PvE HRN-concessie. 

Lees het position paper