Artis Cultureel Erfgoed Foto Persbericht

Cultuur en Corona 14 juni

14 juni 2021 Op 14 juni wordt er een gedebatteerd met de minister van Cultuur over Cultuur en Corona. Graag geven wij enkele opmerkingen mee vanuit de provincies.
Meer weten Thema's
Versoepelingen Kunst- en Cultuursector

De provincies verwelkomen het op 5 juni zetten van stap 3 van het openingsplan. Vanaf dan mogen onder andere theaters, concertzalen en musea hun deuren weer openen voor bezoekers. Ook de mogelijkheden voor bibliotheken en kunst- en cultuurbeoefening zijn verruimd. Dit sluit mooi aan bij de oproep op 20 mei jl. van het IPO om kunst en cultuur het podium geven voor het herstel van Nederland. Wij hopen dat die sector ook voorrang krijgt in de verdere stappen van het openingsplan. In de plannen van het kabinet missen wij nog wel het van tafel krijgen van het onderscheid dat nu wordt gemaakt tussen toegang tot horeca en theater en tussen toegang tot winkels en musea. Daarnaast sluiten we ons aan bij de oproep van de Raad voor Cultuur dat de huidige Testwet niet langer dan noodzakelijk zal worden gehanteerd en maatwerk voor de cultuursector van belang is.

lees het position paper