Artis Cultureel Erfgoed Foto Persbericht

Cultuur en Corona 28 september

28 september 2021 De provincies (IPO) en gemeenten (VNG) geven graag enkele aandachtspunten mee voor het wetgevingsoverleg Cultuur en Corona op 28 september 2021.
Meer weten Thema's
Verlenging financiële noodsteun culturele en creatieve sector noodzakelijk

Er is meer tijd nodig om het nieuwe verdienvermogen van de sector te versterken. Hierbij is een continuering van de financiële noodsteun voor de sector noodzakelijk. Een aantal provincies en gemeentenis inmiddels gestart met programma’s om makers te ondersteunen bij het opnieuw opstarten.

lees het position paper