Den Haag Header

Debat Raad Algemene Zaken

15 april 2021 Op 15 april vindt het debat plaats met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Algemene Zaken. Graag brengen wij enkele zorgen vanuit de provincies onder de aandacht ten aanzien van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) en de Recovery and Resilience Facility (RRF).
Meer weten Thema's
Brexit Adjustment Reserve snel inzetten

De twaalf provincies zijn bezorgd over de economische schade die bedrijven, sectoren en gemeenschappen op dit moment ondervinden als gevolg van de Brexit. Ondanks het Brexit-akkoord worden Nederlandse bedrijven in een aantal sectoren bovengemiddeld getroffen door extra kosten en barrières. Wij zijn verheugd dat de Europese Commissie via de Brexit Adjustment Reserve (BAR) financiële middelen vrij maakt voor compensatie van de sectoren die het hardst getroffen worden. De allocatiemethode en verdeling van de middelen uit de BAR leidt tot veel discussie onder de lidstaten en in het Europees Parlement, waardoor de geraamde 750 miljoen Euro voor Nederland onder druk staat. Het is zaak dat Nederland zich in Brussel blijft inzetten om voldoende middelen uit de BAR te ontvangen om zo een passend antwoord te kunnen bieden op de substantiële economische schade ontstaan door Brexit.

lees position paper