Den Haag Header

Digitale uitgaven overheid

01 december 2021 Komende week bespreekt de Kamer de digitale uitgaven van de overheid in een plenair debat. Vanuit de provincies geven wij graag enkele punten mee.
Voor een gecoördineerde aanpak van digitalisering zijn voldoende middelen nodig

Provincies zijn een datagedreven bestuurslaag en willen een betrouwbare partner zijn van het Rijk. De impact van de digitale transformatie op de maatschappelijke opgaven van provincies is groot. Dit geldt in het bijzonder voor de energietransitie, de woningbouwopgave en de ontwikkeling van regionale economie. De aandacht voor digitalisering is op rijksniveau nog versnipperd: het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de digitale overheid, het ministerie van EZK voor digitale economie en het ministerie van JenV voor informatieveiligheid. De impact van de digitale transformatie op de maatschappelijke opgaven van de overheid is dusdanig groot dat rijksbrede coördinatie wenselijk is. Provincies juichen het daarom toe als in het nieuwe kabinet een coördinerend bewindspersoon voor digitale zaken wordt benoemd.

lees position paper