Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • FACTSHEET Begroting provincies en tekorten

FACTSHEET Begroting provincies en tekorten

27 september 2021 Uitgaven provincies De totale begroting van de provincies gezamenlijk bedraagt circa € 8 miljard. Naast het eigen apparaat is de grootse uitgavenpost de aanleg en onderhoud van provinciale wegen en de verzorging van het openbaar vervoer. Daarnaast zijn belangrijke uitgavenposten natuur, waarvoor vanaf 2021 € 300 miljoen extra per jaar is toegezegd voor stikstofbeleid, regionale economie en milieu.
Meer weten Thema's
Inkomsten provincies

De inkomsten van de provincies komen grofweg voor 2/3 van het rijk via het provinciefonds (algemene middelen). 1/3 betreft eigen middelen: 13% interen op eigen vermogen (netto € 1 miljard per jaar) en (slechts) 21% (€ 1,7 miljard) via eigen belastinggebied (en dit krimpt).

lees factsheet