Lobby Commissiedebat Bouwopgave
  • Home
  • Lobby
  • In plannen kun je niet wonen! Begroting wonen

In plannen kun je niet wonen! Begroting wonen

15 november 2021 15 november behandelt de Tweede Kamer de begroting wonen (onderdeel van de BZK-begroting). Vanuit de provincies geven wij u graag enkele punten mee. Voorafgaand aan de behandeling ontvangen wij u graag buiten om een petitie aan te bieden.
Provincies hebben een sleutelpositie in realiseren grote ruimtelijke opgaven

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven. In de fysieke leefomgeving speelt van alles: van het bouwen van 900.000 woningen, het opwekken van 35 Twh duurzame energie, stikstofreductie, de transitie naar een meer duurzame landbouw tot en met economische innovatie. Deze opgaven kunnen niet los van elkaar worden uitgevoerd. De provincies nemen de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de transities in onze fysieke leefomgeving. Transities die onlosmakelijk verbonden zijn met mobiliteit en bereikbaarheid. De provincies zorgen voor realisatie op gebiedsniveau, samen met andere overheden en partners in de gebieden.

lees het position paper