A Storm Blows Over Pacheco Pass As Wind Turbines Provide Clean Energy For California T20 Yrlax6

Klimaat en Energie

07 juli 2021 De Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat debatteert op 7 juli 2021 over klimaat en energie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hebben ten behoeve van dit debat een gezamenlijk position paper opgesteld.
Meer weten Thema's
Uitvoeringskosten moeten gedekt worden

In het klimaatakkoord zijn grote opgaven neergelegd bij medeoverheden. Als medeondertekenaar van het klimaatakkoord hebben we die – op basis van die afspraken uit het klimaatakkoord – ook geaccepteerd. Een van die afspraken was dat de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gevraagd zou worden te onderzoeken wat de uitvoeringskosten zijn, waarvan de uitkomsten door de overheden zouden worden overge- nomen.

lees position paper