Train Speed High Railway Rail Fast Station Modern Subway Motion Transport Travel Blur Metro T20 6Y07RN

MIRT-debat

16 juni 2021 Op 16 juni behandelt de Kamer het MIRT. Behalve de vele infrastructurele projecten gaat het dan ook over de MIRT-systematiek. Graag geven de provincies, gemeenten, Vervoerregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag daarvoor enkele punten mee.
Meer weten Thema's
Verbind ruimtelijke opgaven voor mobiliteit, economie en wonen

Als samenleving staan we voor verschillende grote opgaven waaraan wij als overheden mede sturing geven. Deze komen voor een deel op plekken waar al druk op de mobiliteit bestaat. Hiermee tellen dergelijke ontwikkelingen dubbel op. Om die reden is het belangrijk verbindingen te leggen omdat ruimtelijke ontwikkelingen op elkaar aanhaken en elkaar beïnvloeden, zoals de woningopgave, stikstof, energietransitie, beheer en onderhoud en de mobiliteitstransitie waar uw commissie verantwoordelijk voor is. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn randvoorwaardelijk bij economische ontwikkelingen zowel regionaal als nationaal.

lees het position paper