Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • Position Paper Wetgevingsoverleg Begroting Water

Position Paper Wetgevingsoverleg Begroting Water

15 november 2022 Op 21 november wordt er met de minister van I&W gesproken over water. De brief over water en bodem sturend zal een belangrijke rol spelen in het debat is de verwachting. De provincies staan positief tegenover de intentie om water en bodem meer sturend te laten zijn in de ruimtelijke inrichting van ons land. Provincies voelen ook duidelijk de urgentie, omdat we tegen de grenzen van ons bodem- en watersysteem aanlopen: de droogte van de afgelopen hete jaren en de wateroverlast vorig jaar in Limburg en andere delen van het land, laten zien dat we kwetsbaar zijn.
Meer weten Thema's Dossiers