Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • Rondetafelgesprek digitalisering

Rondetafelgesprek digitalisering

28 september 2021 Op 28 september vindt een rondetafelgesprek plaats over digitalisering. Namens de provincies zal Mirjam Wulfse deelnemen. Zij is gedeputeerde in de provincie Groningen.
Provincies kiezen een opgavegerichte benadering van digitalisering

Digitalisering speelt een grote rol bij maatschappelijke opgaven van provincies. Op vrijwel alle beleidsterreinen neemt het belang van data-gedreven beleidsontwikkeling en -monitoring snel toe. Dit geldt in het bijzonder bij de brandende maatschappelijke opgaven die zijn verwoord in het manifest Naar een krachtig groen herstel: de energietransitie, de woningbouwopgave en de ontwikkeling van regionale economie. Stuk voor stuk complexe vraagstukken die worden gerealiseerd in samenwerking tussen Rijk, medeoverheden, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.

lees position paper