European Union DULNECT

Rondetafelgesprek RRF

30 juni 2021 Voor het rondetafelgesprek op 30 juni staat de werking en toepassing van het RRF centraal. Graag geven wij hierbij enkele aandachtspunten mee voor het gesprek.
Meer weten Thema's
IPO herstelplan als bouwsteen voor Nederlands herstelplan RRF

De economische impact van de coronapandemie is fors. Tegelijk biedt het herstel kansen om de ambities op het gebied van een nieuwe, duurzame en circulaire economie te realiseren. De provincies zetten zich samen met het Rijk, MKB,Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en de VNG in om de regionale investeringen naar voren te halen en detransitieopgaven te versnellen. Om zo het economisch herstel aan te jagen. Het IPO Herstelplan Regionale Economie van september 2020 legt daarvoor de basis.

Innoveren gebeurt in de regio: dáár vinden bedrijven, wetenschappers, talent en maatschappelijke organisaties elkaar, ontstaan nieuwe initiatieven en zijn er kansen voor vernieuwing. Dat stelt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in het recente advies aan het kabinet Samen de lat hoog leggen - Regio en rijk bundelen krachtenvoor innovatie. De raad: “Zorg met interdepartementale coördinatie voor een opgavegerichte en samenhangende aanpak die de regionale inzet bij elkaar brengt zodat het meer vruchten levert voor de regio en bijdraagt aan het nationalegeheel.” De provincies zijn dan ook tevreden over de nieuwe samenwerking die met het Herstelplan is ontstaan om methet Rijk en andere partners toe te werken naar een schone, slimme en sterke economie en brede welvaart.

Lees het position paper