Den Haag Header

Vanuit het werkbezoek RES...

14 oktober 2021 Op 14 oktober voert u een debat over klimaat en energie. Een deel van de commissie was aanwezig bij het werkbezoek RES van 8 oktober. Daar is een aantal boodschappen meegegeven die ook voor het debat komende week relevant kunnen zijn.
Meer weten Thema's
De RES is bij de regio’s in goede handen

We lopen op sommige plekken tegen weerstand aan, maar in de meeste RES-regio’s is er veel inzet vanorganisaties en burgers en worden de doelstellingen gehaald. Dat blijkt uit de RES 1.0 van begin juli waarin staat dat de afgesproken doelstelling van 35 TWh ruimschoots wordt gehaald.
Tijdens het werkbezoek heeft een divers palet van RES-regio’s zich gepresenteerd waarbij allerlei aspecten aan de orde zijn gekomen: energie-opwek in stedelijke en landelijke regio’s, met diverseinbreng van burgers (kinderen / volwassenen) en verspreid over het land. Centrale boodschap in Utrecht en Haarlem is dat de RES-regio’s de opgave aan kunnen. De oplossing voor energietransitie gaat vaak over bestuurlijke grenzen heen. Daarom werken overheden samen met maatschappelijke organisaties, instellingen en burgers aan het halen van klimaatdoelstellingen. Het is maatwerk. Overal werkt dat anders. Maar het belangrijkste van de RES is dat er een permanente dialoog met inwoners is ontstaan. De regionale aanpak blijkt te werken en brengt beweging in de energietransitie. Daarbij is consistente en consequente boodschap vanuit het kabinet en 2e kamer over nut en noodzaak van energietransitie belangrijk.

lees inbreng