Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • Wet Open Overheid - Zorgen over uitvoering

Wet Open Overheid - Zorgen over uitvoering

28 september 2021 28 september behandelt u de Wet open overheid in de Eerste Kamer. De decentrale overheden, voor wie de wet ook van toepassing is, hebben zorgen over de uitvoering en geven u graag een aantal inzichten mee voor het debat.
Woo als opvolger Wob belangrijk

De decentrale overheden onderkennen het belang van een open overheid en onderkennen ook dat hier nog ontwikkeling mogelijk is. Daarom ondersteunen wij de komst van de Wet open overheid (Woo) als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

lees inbreng