BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220331T112921Z DESCRIPTION: \n____________________________________________________________ ____________________ \nMicrosoft Teams-vergadering \nDeelnemen op uw compu ter of via de mobiele app \nKlik hier om deel te nemen aan de vergadering \nDeelnemen met een apparaat voor videovergaderin gen \n351162363@t.plcm.vc \nVideovergaderings-id: 125 177 427 5 \nAlternat ieve VTC-instructies \nWees er van bewust dat informatie in deze meeting kan worden o pgenomen of gefotografeerd. \nMeer informatie | Opties voor vergadering \n_____________ ___________________________________________________________________ \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220510T153000 DTSTAMP:20220331T112921Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220510T140000 LAST-MODIFIED:20220331T112921Z LOCATION:Microsoft Teams-vergadering ORGANIZER;CN="Manja Weitjens":mailto:mweitjens@ipo.nl PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Bijeenkomst Policy Prototyping/ Maatschappelijk verantw oord innoveren TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C07D21CEF444D801000000000000000 010000000B9A74DA8A9FF674CB65D5837C9CDBAD0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

 \;

________________________________________ ________________________________________

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app

Klik hier om deel te nemen aa n de vergadering

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen

351162363@t.plcm.vc

Videove rgaderings-id: 125 177 42 7 5

Alternatieve VTC- instructies

Wees er van bewust dat informatie in deze m eeting kan worden opgenomen of gefotografeerd.

< span style='font-family:"Segoe UI"\,sans-serif\;mso-fareast-font-family:"T imes New Roman"\;color:#252424'>Meer informa tie | Opties voor verg adering

__________________________________________________________________________ ______

 \;< /p>

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR