Professional Developer Programmer Cooperation Meeting And Brainstorming And Programming In Website T20 1N2exw

Aanpak vervolg Openraadsinformatie

15 november 2021

Op de website https://openbesluitvorming.nl/ publiceren ruim 250 gemeenten en zes provincies hun raads- en statendocumenten in de vorm van open data. Met de komst van de Wet open overheid (Woo) wordt het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) het verplichte platform voor publicatie van documenten die op grond van de Woo actief openbaar moeten worden gemaakt. Daarom wordt onderzocht hoe Open Besluitvorming kan worden geïntegreerd in PLOOI. Een werkgroep bestaande uit BZK, KOOP, IPO en VNG brengt voor het eind van het jaar een advies uit over een duurzame oplossing voor deze integratie. KOOP en VNG werken een aantal scenario's uit en letten daarbij op beleidsmatige, financiële en juridische consequenties. Ook wordt onderzocht hoe de bestaande portal in de lucht kan worden gehouden tot het moment waarop raads- en statendocumenten van gemeenten en provincies als open data kunnen worden gepubliceerd via PLOOI.