Roww 2
  • Home
  • Nieuws
  • Anne Koning neemt namens provincies deel aan de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties (TNW)

Anne Koning neemt namens provincies deel aan de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties (TNW)

06 december 2021 Anne Koning gaat vanuit haar rol als portefeuillehouder wonen bij IPO deelnemen aan de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties (TNW). Deze Taskforce is in september 2020 opgericht door Aedes, BZK en VNG om nieuwbouw voor corporaties en realisatie van flexwoningen te bewaken en aan te jagen.
Meer weten Thema's Dossiers

Concreet heeft de taskforce in 2020 afgesproken om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om de komende twee jaar met de bouw van 150.000 reguliere sociale huurwoningen te starten, met als doel de nieuwbouw te versnellen naar 25.000 woningen per jaar, en er 10.000 flexwoningen bij te bouwen. In hun laatste rapportage is echter al gesignaleerd dat de ontwikkelingen niet snel genoeg gegaan: alle hulp is welkom om de voortgang te versnellen. De overtuiging is dat provincies een rol kunnen spelen in de slagingskansen van kwetsbare projecten. Anne Koning over deelname aan de TNW:

‘’Er is in Nederland en groot tekort aan betaalbare woningen. Zo zijn in Zuid-Holland 52% van de huishoudens hiervan afhankelijk. De kracht om dit tekort aan te pakken ligt bij corporaties. Juist zij bouwen voor mensen met een kleine beurs. Dat kunnen ze niet alleen. Daar moeten we als overheid bij helpen. Ik ben dan ook blij dat we als IPO nu ook aansluiten bij de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties. Samen met het Rijk, gemeenten en de corporaties zet het IPO zich de komende jaren in om de bouw van betaalbare woningen en flexwoningen te versnellen. Samen bouwen we een thuis voor iedereen.’’