PAW Alle Proeftuinen 900X600
  • Home
  • Nieuws
  • Bijna 100 miljoen euro voor aardgasvrije wijken in 19 gemeenten

Bijna 100 miljoen euro voor aardgasvrije wijken in 19 gemeenten

27 oktober 2020 Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) kent aan 19 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van een dorp, wijk of buurt.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) kent aan 19 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van een dorp, wijk of buurt. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 100 miljoen euro. De selectie is gebaseerd op een voorstel van de Adviescommissie aardgasvrije wijken. Daarin zijn programmapartners, stakeholders en wetenschappers vertegenwoordigd. Bij alle plannen is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en de betrokkenheid van de bewoners. De belangstelling voor de tweede subsidieronde is groot: in totaal hebben 71 gemeenten een voorstel ingediend.Minister Ollongren: ‘De kwaliteit van de voorstellen getuigt van enthousiasme en inventiviteit bij gemeenten en alle betrokkenen om met de aardgasvrij opgave aan de slag te gaan. En ik zie dat er al veel geleerd is van de eerste 27 gemeenten’.

Leren door te doen

In het Programma aardgasvrije wijken (PAW) doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. In oktober 2018 zijn de eerste 27 gemeenten gestart. Met de subsidie en het kennis- en leerprogramma draagt PAW bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen in de periode tot en met 2030. Het doel van het programma is om te leren op welke wijze het aardgasvrij maken van wijken kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor is het noodzakelijk dat er daadwerkelijk aardgasvrije woningen en andere gebouwen via een wijkgerichte aanpak gerealiseerd worden. Binnen het PAW worden naar verwachting circa 50.000 woningen en andere gebouwen verduurzaamd. Met deze tweede ronde komt het aantal gesubsidieerde wijken in totaal op 46. Die omvatten in totaal circa 35.000 woningen en ander gebouwen.

Meer variatie en volume

Met de toevoeging van 19 nieuwe aardgasvrije wijken ontstaat naast meer volume ook meer variatie. Die schuilt onder meer in de beoogde warmtetechnieken, de wijze waarop bewoners meedoen en ook in het type wijken en woningen. Daarnaast zijn gemeenten/wijken geselecteerd vanwege de verbinding met andere opgaven, inclusief klimaatadaptatie en circulair bouwen. De toename van het aantal gemeenten/wijken maakt het mogelijk om beter ‘rode draden’ in kaart te brengen. Waar kan het beste worden begonnen en welke aanpak werkt in welke situatie?

Derde ronde in 2021In 2021 volgt een derde ronde subsidie aardgasvrije wijken. Die wordt onder meer gebaseerd op een evaluatie van deze tweede ronde. In deze derde ronde zal meer nadruk liggen op stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel. Hiermee kan een goede aanvulling gerealiseerd worden op het huidige palet.

-----------

In het interbestuurlijke Programma aardgasvrije wijken (PAW) werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave.

------------

Bijlage: overzicht geselecteerde gemeenten

aardgasvrije wijken 2e ronde

Gemeente

Dorp / Wijk / Buurt

Techniek en bron

Kenmerkend element

 

Amsterdam

Wilhelmina Gasthuis

MT warmtenet, TEO & Elektriciteit

 

Trekkende rol energiecoöperatie

Apeldoorn

Kerschoten en Kerschoten-West

MT warmtenet, TEA en elektriciteit

Veelzijdige aanpak gericht op opschaling

Arnhem

Elderveld-Noord

LT warmtenet, TEA & Elektriciteit

Open warmtenet en integrale wijkaanpak

Deventer

Zandweerd

Bronnet met individuele warmtepompen + deels MT warmtenet, TEA en elektriciteit

Keuzemenu voor gebouweigenaren en brede wijkontwikkeling

De Wolden

Schoolkring Ansen

Groen gas + hybride warmtepompen

Bottom-up initiatief in landelijk gebied

Doesburg

De Ooi

MT warmtenet, TEO & Elektriciteit

Integrale aanpak met veel aandacht voor participatie

Goeree-Overflakkee

Stad aan ‘t Haringvliet

Waterstof

Bottom-up initiatief met waterstof in samenwerking met de stakeholders

Groningen

De Wijert

Aardgasvrij-ready, LT warmtenet

Aardgasvrij-ready als onderdeel van wijkverbetering

Hilversum

De Hilversumse Meent

Individueel elektrische warmtepompen, kleinschalig collectieve bodemenergie

Bottom-up initiatief metstap voor stap opschaling

Hoogeveen

Erflanden

Waterstof

Stapsgewijze aanpak in bredere context voor toepassing waterstof

Lingewaard

Zilverkamp

MT warmtenet, industriële restwarmte

Open warmtesysteem en ontzorgende aanpak

Nijmegen

Hengstdal

MT warmtenet, collectieve lucht/water warmtepomp

Modulair warmtesysteem in een coöperatieve aanpak

Opsterland

Wijnjewoude, postcode 9241

Groen gas, biomassa

Bottom-up initiatief in het landelijk gebied

Pijnacker-Nootdorp

Klapwijk

MT warmtenet, geothermie

Geothermie in de wijk verbonden met glastuinbouw

Roermond

Maasniel, Tegelarijeveld

LT warmtenet,

industriële restwarmte

Restwarmte als aanjager wijkgerichte aanpak

Rotterdam

Bospolder-Tussendijken

HT warmtenet, industriële restwarmte

Energietransitie als integraal onderdeel van wijkverbetering

‘s-Hertogenbosch

Het Zand

(Z)LT warmtenet/ bronnen met individuele warmtepompen, zonnewarmte

Bottom-up initiatief met stap voor stap opschaling

Venlo

Hagerhof-Oost

MT warmtenet, TEO & Elektriciteit

Opschaalbare aanpak met aquathermie

Zwolle

Berkum

MT warmtenet, geothermie

Stapsgewijze aanpak met aandacht voor energiebesparing

         

MT warmtenet = midden temperatuur, afgifte temperatuur 55 - 70°C

LT warmtenet = lage temperatuur, afgifte temperatuur 30 - 55 °C

(Z)LT warmtenet = zeer lage temperatuur, , afgifte temperatuur 10 - 30 °C

TEO = thermische energie uit oppervlaktewater

TEA = thermische energie uit afvalwater

Kijk op www.expertisecentrumwarmte.nl voor nader