The Hague Netherlands 8RH6MFN

Brief naar de formateurs

08 oktober 2021 De koepels Unie van Waterschappen, VNG en IPO stuurden gezamenlijk een brief naar de formateur. "Als partners de problemen oplossen, daar staan de medeoverheden voor! Dan ook snel als partners om tafel want er ligt werk op ons te wachten."
Meer weten Thema's