Greeting New Colleagues Handshake While Job Interviewing Male Candidate Shaking Hands With T20 Rrr9bo
  • Home
  • Nieuws
  • Cao 2021 provinciale sector: stand van zaken

Cao 2021 provinciale sector: stand van zaken

22 juli 2021 Op dit moment is er sprake van een onderhandelaarsakkoord en moeten de achterbannen van werkgever en vakbonden zich nog uitspreken over dit akkoord (instemming of niet). Vanwege het zomerreces zal de uitslag hiervan naar verwachting bekend zijn in de tweede helft van september.
Meer weten Thema's Dossiers

Bij het bereiken van de vereiste steun van de achterbannen voor het onderhandelaarsakkoord wordt het onderhandelaarsakkoord pas omgezet in een cao en worden de afspraken verder uitgewerkt en vastgelegd. Bij een definitief akkoord wordt daarover gecommuniceerd via het IPO en via het intranet bij de organisaties in de provinciale sector. Mochten de achterbannen niet instemmen met het onderhandelaarsakkoord, dan zijn de afspraken van tafel en worden de cao-onderhandelingen hervat.

Dat betekent o.a. dat de afspraken over loonontwikkeling niet zullen worden verwerkt in het salaris van augustus en september en dat, wanneer de cao wordt vastgesteld, dit in latere instantie met terugwerkende kracht gebeurt. We streven daarbij naar uitbetaling bij het salaris van de maand oktober. Mocht dit niet lukken dan zullen werkgever en vakbonden dit tijdig laten weten.

Dat geldt ook voor het gebruik kunnen maken van andere onderdelen uit het onderhandelaarsakkoord (waaronder het sparen van tijd voor vitaliteit en het aanvullen van het salaris door de werkgever bij gebruik maken van het Extra Geboorteverlof). Aanvragen hiervoor kunnen nog niet worden gedaan. Als we in de tweede helft van september een cao afsluiten dan worden de afspraken verder uitgewerkt en omgezet in de cao-tekst die moet worden aangemeld bij het Ministerie van SZW om formeel de status van cao te kunnen krijgen.

Werkgever en vakbonden streven ernaar om vragen van individuele medewerkers over het onderhandelaarsakkoord met de door werkgever en vakbonden afgestemde antwoorden zo spoedig mogelijk te plaatsen op de website van het IPO. Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp uit het onderhandelaarsakkoord en vindt u het antwoord daarop niet terug in de “lijst met vragen en antwoorden onderhandelaarsakkoord/cao 2021” dan kunt u deze vraag stellen via cao@ipo.nl en dan nemen we deze mee in een volgende versie van de lijst met vragen en antwoorden. Zodra de lijst met vragen en antwoorden is geplaatst op de IPO website informeren we u hierover.

 

Namens werkgever (IPO) en vakbonden (FNV, CNV, AVV en CMHF)