Cao

CAO overleg voorlopig opgeschort

12 maart 2021 De vakbonden hebben het overleg over een nieuwe cao 2021 voor de provinciale sector opgeschort op 11 maart. Na maanden van onderhandelen zijn de verschillen op dit moment onoverbrugbaar.
Meer weten Thema's Dossiers

De grootste bottleneck zit in de looneisen. Het verschil tussen eis en aanbod is te groot om nu op te kunnen lossen. Daarnaast speelt een verschil van opvatting over hoe om te gaan in 2021 met investeringen in tijd- en plaatsbewust werken een rol. Bovendien zijn aspecten rondom duurzame inzetbaarheid in 2021 ook onderdeel van het meningsverschil tussen de partijen.

Werkgevers hebben aangegeven door te gaan met het uitvoeren van drie procesvoorstellen  in 2021, die als doel hebben om voor de cao 2022 belangrijke inhoudelijke afspraken te kunnen maken. Duurzame inzetbaarheid en tijd en plaats bewust werken vinden we belangrijke onderwerpen in de Werkgeversvisie 2025, waarover we uitgebalanceerde, gefundeerde en gedragen afspraken willen maken in de cao 2022. Ook de evaluatie en optimalisatie van bestaande cao-instrumenten levert daarvoor input op en draagt bij aan het borgen en verder versterken van goed werkgeverschap.

Na de opschorting ontstaat een periode van rust. Dit geeft de gelegenheid aan vakbonden en werkgever om de achterban te raadplegen.

De huidige cao, de cao 2020, is automatisch verlengd tot 1-1-2022, resp. tot de datum waarop de cao 2021 op een eerder moment is vastgesteld en aangemeld bij het Ministerie van SZW. De arbeidsvoorwaarden blijven tot dat moment ongewijzigd.