Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter

CAO update

17 december 2020 Met deze cao-update willen de cao-partijen (IPO, FNV, CNV, CMHF en AVV) informatie geven over recente ontwikkelingen. Stand van zaken cao-proces
Meer weten Dossiers
Stand van zaken CAO onderhandling.

De afgelopen maanden hebben vakbonden en werkgever met elkaar overleg gevoerd over de volgende cao voor de provinciale sector. De werkgever heeft hiertoe de werkgeversvisie 2020 – 2025 gepresenteerd en de vakbonden hebben een gezamenlijke inzetbrief geschreven. Vervolgens hebben partijen de breedte van het overleg bepaald. Daar waar de vakbonden beleidsrijke elementen hadden ingebracht, ging de voorkeur van de werkgever uit naar een beleidsarme cao voor het kalenderjaar 2021.

Uiteindelijk hebben beide partijen gekozen om vier thema’s verder uit te werken:

evaluatie en optimalisatie van instrumenten uit de vorige cao’s;
duurzame inzetbaarheid (maken van procesafspraken in 2021);
tijd en plaats bewust werken;
een loonparagraaf.
De looptijd van de cao zal naar verwachting maximaal een jaar bedragen.

Langzaam komen partijen tot elkaar, echter we zien nog een groot verschil tussen de loonruimte die de werkgever kan bieden en de inzet van de vakbonden. Op 11 februari 2021 hervatten sociale partners het overleg en zullen partijen proberen om er met elkaar uit te komen en afspraken te maken over de vier gekozen onderwerpen. In de tussenliggende periode worden de achterbannen geïnformeerd.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze cao-update vragen? Dan kun je de cao-partijen mailen via cao@ipo.nl of direct contact opnemen met de vakbonden of het IPO.

Mailadressen voor contact met de vakbonden:

Sengul.sozen@fnv.nl

a.vanvoorden@cnv.nl

wwispelweij@avv.nu

adviseurSLBO@fdo-cmhf.nl