Meindert Stolk
  • Home
  • Nieuws
  • DATA ZETTEN HANDHAVING WEL IN HET LICHT

Data zetten handhaving wel in het licht

30 juni 2021 Interprovinciale reactie op Algemene Rekenkamerrapport ‘Handhaven in het duister’. De Algemene Rekenkamer schrijft dat de datakwaliteit in landelijke informatiesystemen bij de aanpak van milieucriminaliteit omhoog moet. Dat is een van de aanbevelingen uit het rapport ‘Handhaven in het duister’, gericht aan de rijksoverheid. Het IPO ondersteunt deze conclusie, en ziet dat er bij provincies en omgevingsdiensten al hard wordt gewerkt om hier een bijdrage aan te leveren.
Meer weten Thema's

Het rapport, gepubliceerd op 30 juni 2021, gaat over de effectiviteit van de aanpak van milieuovertredingen en -criminlaiteit bij risicovolle bedrijven (Brzo-bedrijven). De resultaten uit het onderzoek hebben betrekking op milieu-inspecties, handhaving en overtredingen. De aanbevelingen betreffen de inspanningen van het Rijk. Ze raken deels ook aan de taken die de zes Brzo-omgevingsdiensten uitvoeren en waarvoor provincies bevoegd gezag zijn.

 In het rapport komt onder andere naar voren dat er op het gebied van datakwaliteit in de landelijke informatiesystemen over milieu-inspecties, overtredingen en handhaving verbeteringen nodig zijn. Dit draagt bij aan het goed toezicht kunnen houden en het beoordelen van de effectiviteit. Het IPO ondersteunt dit van harte. Meindert Stolk (gedeputeerde Zuid-Holland en portefeuillehouder BRZO en omgevingsveiligheid namens de gezamenlijke provincies): “Goede data vormen de basis voor monitoring, samenwerking en het ontwikkelen van nieuw beleid. We stellen hier met alle betrokken partijen steeds hogere eisen aan. Provincies zijn dan ook volop bezig met het verbeteren van de kwaliteit en de beschikbaarheid van data. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van de Altijd Actuele Digitale Vergunning: in één applicatie alle regels voor een bedrijf op een rij. Nog beter als we dit op landelijk niveau op eenzelfde manier doen. We maken daar graag werk van samen met omgevingsdiensten, gemeenten, inspecties en de rijksoverheid.”  

Het IPO vraagt de Rijksoverheid hier de regie te pakken en in overleg met provincies, de zes Brzo-omgevingsdiensten en andere handhavingspartners de informatiekwaliteit en -beschikbaarheid op landelijk niveau te verbeteren. Bestaande kennis en initiatieven bij de decentrale overheden en omgevingsdiensten kunnen daarbij helpen. 

Eerder reageerde Dick van der Velde, gedeputeerde in de provincie Zeeland en namens de gezamenlijke provincies is belast met de handhaving al op een ander rapport.  Hij roept nog maar een keer op om de opmerkingen die provincies plaatsten bij het rapport Van Aartsen zo snel mogelijk over te nemen.

  1. We moeten inzetten op kennis, kwaliteit en robuustheid van de omgevingsdiensten.
  2. Zorg er voor dat een robuust takenpakket is belegd bij de omgevingsdiensten.
  3. Regel toezicht op de omgevingsdiensten via visitaties (net als bij ziekenhuizen), niet via de ILT. Dit mag niet vrijblijvend zijn en visitaties moeten transparant en openbaar zijn. 
  4. Er moeten vanzelfsprekend wel voldoende financiële middelen zijn om robuust te kunnen opereren. Dat het Rijk als stelselverantwoordelijke hieraan bijdraagt is logisch.

 

Lees hier het rapport van de algemene rekenkamer

Reactie van de Omgevingsdiensten