Shutterstock 1080226652
  • Home
  • Nieuws
  • Decentrale overheden zijn sterke coalitiepartners voor het nieuwe kabinet

Decentrale overheden zijn sterke coalitiepartners voor het nieuwe kabinet

08 april 2021 Gemeenten, provincies en waterschappen roepen de informateur op om zo snel mogelijk met hen in gesprek te gaan.

Dit is het moment om te bouwen aan een krachtige overheidscoalitie waarin rijk en de mede-overheden als één overheid werken aan het programma van het nieuwe kabinet, zo stellen de koepels Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen. Gezamenlijk stuurden ze een brief aan de informateur Herman Tjeenk Willink. Deze coalitie van decentrale overheden heeft voldoende uitvoeringskracht om de grote maatschappelijke opgaven op te pakken. Een onmisbaar onderdeel van het aanbod is wel het herstel van de scheefgroei in financiële en bestuurlijke verhoudingen.

Lees hier de volledige brief

Lees hier het pamflet Krachtig groen herstel van Nederland