Man Using Video Chat On Smart Phone With Multiple Chat Screen On Desktop Computer While Working From T20 Rlaj6l
  • Home
  • Nieuws
  • Digitaal vergaderen voor Staten en Raden blijft mogelijk

Digitaal vergaderen voor Staten en Raden blijft mogelijk

29 september 2021 De koepels hebben er bij de minister op aangedrongen dat de mogelijkheden voor Staten en Raden om digitaal te kunnen vergaderen voorlopig moeten blijven. Het is positief dat de minister aan de slag gaat met een permanente wettelijke mogelijkheid om digitaal te vergaderen.
Meer weten Thema's
Steun voor een permanente regeling

Er zijn met digitaal vergaderen goede ervaringen opgedaan. De mogelijkheid om in een digitale omgeving besluiten te kunnen nemen kan meerwaarde hebben. Wel blijft aandacht nodig voor een goed democratisch proces. In de brief aan de Tweede Kamer laat de minister weten dat de Tijdelijke wet die digitaal vergaderen mogelijk maakt, steeds zal worden verlengd tot er een permanente regeling bestaat. De provincies steunen de inzet voor een permanente regeling. 

 

Vanwege de coronamaatregelen hebben de besturen van gemeenten, provincies en waterschappen sinds half maart 2020 voornamelijk digitaal vergaderd. Dankzij de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming kon de democratische besluitvorming per 9 april 2020 onder voorwaarden digitaal doorgaan. Ook heeft deze wet ertoe geleid dat de volksvertegenwoordiging inzicht heeft gekregen in de aspecten van een digitale politieke arena. Naast het uitgangspunt van fysieke vergaderingen is er vanuit gemeenten, provincies en waterschappen behoefte geuit aan de aanvullende vorm van digitale beraadslaging en besluitvorming. Het afgelopen jaar is de uitvoering van de Tijdelijke wet verschillende keren geëvalueerd. Binnen de koepels maar ook door de Evaluatiecommissie die is ingesteld. Die commissie onderzocht tijdens de looptijd van de Tijdelijke wet de ervaringen en deelde de lessen. Uit de evaluaties komen zowel praktische als principiële argumenten. Argumenten voor fysieke besluitvorming zijn bijvoorbeeld: het belang van de democratische tradities en gewoonten en het hebben van een neutrale toegankelijke plek waar de volksvertegenwoordigers het debat met elkaar kunnen aangaan voor het oog van de kiezer. In sommige gevallen biedt digitaal vergaderen voordelen biedt ten opzichte van fysiek vergaderen. Denk aan situaties die vragen om een snelle en/of efficiënte behandeling door de volksvertegenwoordigers en aan de kansen die een digitale arena bieden voor laagdrempelige toegankelijkheid voor verschillende bevolkingsgroepen.

Het is van belang dat bij een permanente regeling de uitgangspunten van het democratisch proces (ruimte, tijd, invloed voor iedereen) gewaarborgd blijven.