870X310px SDG Blogbanner
  • Home
  • Nieuws
  • Duurzame ontwikkelingsdoelen steeds vaker in praktijk gebracht

Duurzame ontwikkelingsdoelen steeds vaker in praktijk gebracht

19 mei 2021 De duurzame ontwikkelingsdoelen worden steeds vaker in de praktijk gebracht. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde rapportage over de door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland, afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s). Ook de inzet van gemeenten, provincies en waterschappen maakt onderdeel uit van het rapport.
Meer weten Thema's Dossiers

Gemeenten, provincies en waterschappen gebruiken de SDG’s steeds vaker om inzichtelijk te maken aan welke doelen een bijdrage wordt geleverd. Dat decentrale overheden de SDG’s gebruiken als meetlat is goed voor het bewustzijn. Het streven van de doelen is om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Sander de Rouwe, gedeputeerde in de provincie Fryslân namens de gezamenlijke provincies: ‘‘Het werken met SDG’s geeft focus en werkt inspirerend omdat je weet dat andere mensen dit elders in de wereld ook doen en willen.’

Corona en SDG’s in 2020

De Corona-pandemie heeft een grote rol gespeeld in de samenleving in 2020. Corona vergroot de zwakheden, zorgt voor nieuwe (sociale en regionale) breuklijnen en vergroot al bestaande ongelijkheid op het terrein van arbeidsmarkt, inkomen en zorg (SDG’s 3, 8 en 10). Dit blijkt ook uit onderzoek van de Provincie Zuid-Holland. Om de gevolgen van de coronacrisis te beperken zijn gemeenten en provincies erg actief op het terrein van de crisismaatregelen. Waterschappen en het RIVM onderzoeken het rioolwater op trends van het coronavirus. Zo dragen zij bij aan de informatiepositie over de ziekte (SDG’s 3 en 6).

Duurzaamheid in Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)

Steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen werken aan de verduurzaming in de grond-, weg- en waterbouw. Met concrete maatregelen zoals circulair beton of het winnen van bioplastics wordt een bijdrage geleverd aan SDG 7 en 13.

Van bureau naar brug

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen worden steeds vaker in de praktijk gebracht. Overheden slagen er in om hun inzet te vertalen in concrete bijdrages aan de SDG’s. Het is goed dat de Rijksoverheid werkt aan een nationaal plan waarin de ambities met de SDG’s helder worden verwoord. Dan kan de inzet van decentrale overheden ook nog gerichter bijdragen een het eind van extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Lees hier de SDG rapportage

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld.