Twenty20 0B7e2f09 17Be 4F25 93E1 909D2f0d102f
  • Home
  • Nieuws
  • Eerste Kamer stemt in met Wet open overheid

Eerste Kamer stemt in met Wet open overheid

06 oktober 2021 De Eerste Kamer heeft het gewijzigde wetsvoorstel Wet Open overheid (Woo) aangenomen. De wet wordt naar verwachting op 1 juni2022 van kracht. De decentrale overheden worden betrokken bij het plan om het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) te ontwikkelen.

Aansluiting op Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI)

Het gebruik van de centrale publicatievoorziening PLOOI, beheerd door het BZK agentschap UBR|KOOP, wordt verplicht gesteld bij de verplichte actieve openbaarmaking van de 11 informatiecategorie├źn genoemd in de Woo. De decentrale overheden hoeven niet op de ingangsdatum aangesloten te zijn op PLOOI. De aansluiting zal gefaseerd plaatsvinden. VNG, IPO en UvW hadden eerder hun zorgen geuit over de tijdige beschikbaarheid van PLOOI. De minister van BZK heeft de Eerste Kamer nu aangegeven met de koepels samen te werken aan een plan voor aansluiting van de decentrale overheden. Dit plan moet er voor het eind van 2021 zijn en zal indicatieve data vermelden wanneer de aansluiting gerealiseerd is.

Meerjarenplan

De minister van BZK dient een Meerjarenplan op te stellen om de informatiehuishouding van de hele overheid op orde te brengen. De koepels voor de decentrale overheden hebben met de minister afgesproken dat zij voor hun leden een Meerjarenplan opstellen. IPO werkt dit Meerjarenplan uit voor provincies en ondersteunt provincies bij de implementatie van de Woo.