Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter

Financieel toezichtverslag 2021

15 april 2021 Het jaarlijkse toezichtsverslag met informatie toegevoegd in verband met de bijzondere financiële omstandigheden waarin de gemeenten momenteel verkeren.

Het toezichtsverslag wordt jaarlijks opgesteld maar is ditmaal aangevuld met informatie over een aantal specifieke aspecten. Namelijk de ontwikkeling van de vermogenspositie van de gemeenten, de belastingdruk op inwoners en de financiële gevolgen van de ontwikkelingen in het sociaal domein. Deze specifieke informatie is toegevoegd in verband met de bijzondere financiële omstandigheden waarin de gemeenten momenteel verkeren.

De Bestuursadviescommissie onder leiding van Harry van der Maas stuurde het verslag naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Lees de brief en het verslag