Fleurgraeper Vicevoorzitter (1)
  • Home
  • Nieuws
  • Gezamenlijke provincies hebben nieuwe vice-voorzitter en voorzitter commissie Stikstof

Gezamenlijke provincies hebben nieuwe vice-voorzitter en voorzitter commissie Stikstof

14 juli 2021 Fleur Gräper (gedeputeerde Groningen) wordt vice-voorzitter van de vereniging van de samenwerkende provincies en Edward Stigter (gedeputeerde Noord-Holland) zal invulling geven aan het voorzitterschap van de bestuurlijke commissie Stikstof. Met de voordracht van Madeleine van Toorenburg namens Limburg en Jeannette Baljeu namens Zuid-Holland is het bestuur van de vereniging weer op sterkte.

Voorzitter Jaap Smit kan met het vernieuwde bestuur aan de slag met die toekomstambities van de twaalf provincies.

Vice-voorzitter

Gedeputeerde uit de provincie Groningen, Fleur Gräper wordt vice-voorzitter. “Met Fleur als vice-voorzitter krijgen we een hele stevige en ervaren bestuurder. Ik heb haar leren kennen als een collega die voor de samenwerkende provincies gaat staan. Dat is wat wij, onze maatschappij en vooral de overheid nodig heeft.” Aldus de voorzitter van de samenwerkende provincies Jaap Smit.

 Bestuurlijke Commissie Stikstof voorzitter

Edward Stigter (gedeputeerde provincie Noord-Holland) is benoemd als voorzitter van de bestuurscommissie Stikstof van de twaalf provincies.  “Met Edward hebben we bij uitstek een bestuurder die gelooft in de kracht van de decentrale overheden voor het oplossen van de transitie-opgaven, waaronder stikstof.” 
De vacature van de commissievoorzitter was vacant door de benoeming van gedeputeerde Floor Vermeulen tot burgemeester van Wageningen. De bestuurlijke commissie Stikstof zal ook de komende tijd nog een belangrijke rol spelen in de samenwerking tussen provincies en Rijk op het stikstofdossier.