Mobiliteit
  • Home
  • Nieuws
  • Gezamenlijke provincies sluiten zich aan bij de Coalitie Anders Reizen

Gezamenlijke provincies sluiten zich aan bij de Coalitie Anders Reizen

17 juni 2021 Vanaf 17 juni 2021 zijn alle provincies aangesloten bij de Coalitie Anders Reizen. De coalitie promoot groene alternatieven voor woon- en werkverkeer. Het doel is om de CO2-uitstoot van het woon-werk en zakelijkverkeer van 10.000 provinciale ambtenaren met 50% te verminderen in 2030.
Meer weten Thema's Dossiers

In 2019 tekenden de gezamenlijke provincies het Klimaatakkoord. Hierin is afgesproken om onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Naast het stimuleren van burgers en bedrijven moeten overheden ook naar hun eigen gedrag kijken. Daarom sluiten de gezamenlijke provincies zich aan bij de Coalitie Anders Reizen.

De coalitie vertegenwoordigt 500.000 medewerkers van ruim 70 grote organisaties. De gemeenschappelijke ambitie van Anders Reizen is de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 (t.o.v. 2016). De ambitie en doelen van Anders Reizen zijn in 2019 opgenomen in het nationale Klimaatakkoord (50% reductie).

Provincies kunnen een serie aan maatregelen treffen om groen woon- en werkverkeer te stimuleren: gratis OV, mobiliteitsbudgetten, fietsvergoeding, niet reizen en thuiswerken, schonere leaseauto’s en de trein boven het vliegtuig prefereren.


“Als gezamenlijke provincies hebben wij vol enthousiasme het Klimaatakkoord ondertekend. Want wij vinden dat het van belang is dat we écht iets doen aan CO2-reductie. Dat betekent ook iets voor de manier waarop wij reizen. Daarom werken wij samen met de Coalitie Anders Reizen aan manieren om onze zakelijke kilometers te reduceren.” Fleur Gräper, gedeputeerde in Groningen en portefeuillehouder duurzame mobiliteit.