Artis Cultureel Erfgoed Foto Persbericht
  • Home
  • Nieuws
  • Groot tekort voor restauratie van Rijksmonumenten

Groot tekort voor restauratie van Rijksmonumenten

12 mei 2021 Er dreigt een groot tekort te ontstaan in het budget voor restauratie van rijksmonumenten. Dat is de conclusie van het rapport Monitor onderhoud & restauratie niet-woonhuis rijksmonumenten inclusief de Toplijst grote restauratieopgaven. Eind 2020 is de landelijke restauratieopgave begroot op ruim 850 miljoen euro.
Meer weten Thema's

Provincies hebben een taak om niet-woonhuis rijksmonumenten te restaureren. Het restaureren van deze monumenten is duur. De werkzaamheden zijn vaak complex en vereisen speciaal vakmanschap. Vorige kabinetsperiode is er eenmalig 323 miljoen euro vrijgemaakt voor erfgoed, waarvan een belangrijk deel voor rijksmonumenten met een grote restauratieopgave. Dat betekent dat komende kabinetsperiode dit geld niet meer beschikbaar is.

De restauratie van rijksmonumenten is een doorlopende opgave. Wanneer één monument verbetert, verslechtert de situatie van een ander monument. Het rapport wijst uit dat we nu op de goede weg zitten en het aantal monumenten in goede staat voorzichtig toeneemt. Helaas verkeert er ook een groep iconische monumenten in slechte staat. Iconische monumenten zijn van grote waarde voor onze cultuurgeschiedenis. Veel mensen voelen zich betrokken bij deze iconen. De kosten van deze projecten zijn zo hoog dat het huidige subsidiebeleid onvoldoende is. Voorbeelden hiervan zijn het Artis aquarium en daarnaast vele kerken, kloosters, fabrieken en verdedigingswerken. Voor deze iconen is meer geld nodig. De meest conservatieve schatting is 275 miljoen euro extra. Dit bedrag wordt nog hoger wanneer interieur, verduurzaming en publieke ruimtes ook worden meegerekend.

Het is belangrijk dat er ook komende kabinetsperiode geld wordt vrijgemaakt voor de restauratieopgaven. Een investering betekent ook meer werkgelegenheid en zou dus goed passen in een nationaal herstelplan.


"Erfgoed is leefgoed. Het is meer dan alleen een verzameling stenen met historische waarde. Het brengt mensen samen en zorgt al generaties lang voor verbinding in onze dorpen en steden. Daar moeten en willen we zuinig mee omgaan. Daarom roepen wij het nieuwe kabinet op om ook de komende kabinetsperiode te investeren in erfgoed. Zodat ook toekomstige generaties dit kunnen erven en beleven." aldus Roy de Witte.

 

 

Het rapport Monitor onderhoud & restauratie niet-woonhuis rijksmonumenten inclusief de Toplijst grote restauratieopgaven is hier te lezen. Meer weten over de problemen van leegstaand erfgoed, de verbinding tussen ruimtelijke opgaven en iconische monumenten? Bekijk video’s over Artis, Landgoed t’ Medler en de Marcellinuskerk hier.

Rapport

Video Artis

Video t' Medler

Video Marcellinuskerk