Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter
  • Home
  • Nieuws
  • Kracht voor omslag circulaire economie zit in de provincies(1)

Kracht voor omslag circulaire economie zit in de provincies

11 mei 2021 Sander de Rouwe presenteert namens het IPO de provinciale kansenkaarten CE. Een overzicht van de krachten en kansen op het gebied van Circulaire Economie. De kaarten zijn een uitwerking van de eerder gepubliceerde IPO Krachtenkaart CE.

De huidige koers op het gebied van circulaire economie (CE) is onvoldoende om eerder gestelde doelen te halen. Zo luidde de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 21 januari 2021. Provincies erkennen het probleem “op deze manier zijn de circulaire doelen niet haalbaar’’. Kunnen we juist nu het roer omgooien?

In het najaar van 2020 heeft Sander de Rouwe namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) een ronde langs de provincies gemaakt. Tijdens deze digitale ronde is geïnventariseerd wat er aan CE door provincies wordt gedaan. Deze resultaten en de bijhorende kansen geven inzicht. Inzicht in de provinciale routes en mogelijkheden richting een Circulair Nederland.

Eerder dit jaar op 1 februari is de IPO Krachtenkaart CE aan Stientje van Veldhoven aangeboden. Hierin staan 5 handreikingen van de provincies en 3 vragen aan het Rijk. Ook is te zien waar de krachten van de provincies, als ideale middenvelders, in de regio liggen. In deze provinciale kansenkaartenbundel presenteert het IPO de 12 provinciale kansenkaarten. Hierin zijn de highlights per provincie uit de IPO Krachtenkaart gebundeld en verder uitgewerkt. De kaarten bieden inzicht in de krachten en kansen per provincie op het gebied van CE. Ook wordt de samenwerking rond dwarsdoorsnijdende circulaire thema's benadrukt.

Nationale koers richting circulaire toekomst  

Nederland wil richting een volledig circulaire economie. Het bundelen van krachten en kansen zet die koers in. Provincies sluiten daarbij aan op bovenregionale thema's. De provincies vormen de springplank richting een volledig circulaire economie in 2050: "de ideale middenvelders, ook scorend voor een circulaire wereld".

De bundel van provinciale kansenkaarten is hier te bekijken.

provinciale kansenkaarten