Whatsapp Image 2021 02 01 At 16.09.42
  • Home
  • Nieuws
  • Kracht voor omslag circulaire economie zit in de provincies

Kracht voor omslag circulaire economie zit in de provincies

01 februari 2021 Sander de Rouwe presenteert namens het Interprovinciaal Overleg de krachtenkaart circulaire economie.

De huidige koers op het gebied van circulaire economie is onvoldoende om eerder gestelde doelen te behalen. Zo luidde de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 21 januari. Provincies erkennen het probleem “op deze manier is circulair niet haalbaar”. Kunnen we juist nu het roer omgooien? Gedeputeerde Sander de Rouwe denkt van wel. Met een provinciale krachtenkaart laat hij zien waar de kracht van provincies zit.

Op 21 januari verscheen een rapportage (PBL) over de circulaire economie. Hieruit bleek dat de huidige Nederlandse koers niet genoeg is om alle gestelde doelen op het gebied van circulaire economie te halen. Zo zou pas 6% van de Nederlandse bedrijven een circulair bedrijf zijn. Sander de Rouwe maakte namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) een inventarisatie bij de provincies. Hij onderzocht waar de krachten en uitdagingen in de regio liggen. Hieruit bleek dat provincies flinke stappen maken. Om een beter resultaat te leveren zal het Rijk nauwer moeten samenwerken met de provincies. Eén van de provinciale kerntaken is het ondersteunen van het regionale bedrijfsleven, met name in de circulaire transitie. Dat is precies waar de twaalf samen met het Rijk de innovatie op het gebied van circulaire economie willen versnellen. Zij geven aan dat hun circulaire ambities verankerd zijn in hun beleid en uitvoering.

De coronacrisis is dé tijd voor een koerswijziging.

De Rouwe: “De coronacrisis geeft de gelegenheid om opnieuw te kijken naar de inrichting van onze economie; wat vinden wij nu écht belangrijk? De afgelopen jaren zijn we het keer op keer eens dat we voor onze leefomgeving, natuur en klimaat moeten zorgen. Als we onszelf aan die afspraken willen houden is een circulaire economie de enige economie die in dat plaatje past.” Op dit moment wordt er veel geïnvesteerd in de economie door de overheid. Het Rijk zou juist nu moeten investeren in de circulaire economie om het ook fiscaal aantrekkelijk te maken. Het huidige beleid is nog te veel gericht op de lineaire economie: grondstoffen zijn goedkoop en hergebruik is kostbaar. Het Rijk kan zorgen dat circulair ondernemen fiscaal aantrekkelijk wordt.

Vandaag vond in Scheveningen de Nationale Conferentie Circulaire Economie plaats. Onder andere premier Mark Rutte, staatssecretaris Stientje van Velthoven en gedeputeerde Sander de Rouwe waren aanwezig. In de middag overhandigde de Rouwe de krachtenkaart aan de staatssecretaris. De kaart is hier te bekijken.

krachtenkaart bekijken

 

Bekijk de aanbieding en bespreking van de Krachtenkaart (het start op 25.44).