Cora Smelik Vierkant
  • Home
  • Nieuws
  • Kun je met een vergunning de circulaire economie stimuleren?

Kun je met een vergunning de circulaire economie stimuleren?

02 februari 2021 Er gebeurt heel veel in de provincies op het gebied van de Circulaire Economie. In de week van de Circulaire Economie kondigen provincies aan een onderzoek te doen.

Er gebeurt heel veel in de provincies op het gebied van de Circulaire Economie. In de week van de Circulaire Economie kondigen provincies aan een onderzoek te doen. Op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving lijken er nog mogelijkheden te zijn. Centrale vraag is; hoe kun je in een vergunning (en daaruit volgend toezicht/handhaving) helpen de circulaire bedrijfsvoering te bevorderen?

Volgens gedeputeerde Cora Smelik is dit een goede kans voor de circulaire economie: “Op veel plekken is het circulair denken aan het doordringen. Dit is ook het moment om naar de mogelijkheden voor vergunningverleners en toezichthouders te kijken. Tegelijkertijd is het belangrijk om naar risico’s te kijken, je wilt geen schadelijke stoffen in de leefomgeving krijgen.” Gedeputeerde Smelik uit Flevoland heeft dit onderwerp namens de gezamenlijke provincies in haar portefeuille.

De gezamenlijke provincies geven een opdracht aan Omgevingsdienst NL. Het gaat om een verkenning naar kansen en belemmeringen in de vergunningsverlening en toezicht. Wat kunnen omgevingsdiensten met het bestaande VTH instrumentarium doen om te sturen op circulaire bedrijfsvoering? De opdracht gaat over alle stappen binnen een bedrijf en hoe hier meer gestuurd kan worden op circulair handelen. Hier gaat het dus om de ingaande stroom (grondstof), het bedrijfsproces en de uitgaande stroom (afval, reststof of grondstof).

Aan de hand van twaalf cases wordt het onderzoek uitgevoerd. Die cases gaan over biomassa, afvalverwerking, kunststoffen en agrarisch. Een analyse op het resultaat kan mogelijk bijdragen als input voor een handleiding. Dat kunnen vergunningverleners en toezichthouders van omgevingsdiensten bij het opstellen/herzien van vergunningen gebruiken. Maar ook in het daaropvolgende traject van toezicht/handhaving. De resultaten worden in de zomer van 2021 verwacht.