Blue Greek Greece Travel Table Island Chair Traditional Summer Architecture Europe White Vacation T20 Kooxgr

Nieuwe Actieagenda vakantieparken: doorbouwen op successen

27 januari 2021 De actie-agenda is echt een integrale aanpak waarmee de provincies zich nu samen met partners verder gaan inzetten om vakantieparken vitaal te houden.
Meer weten Thema's

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt een bedrag van 1,4 miljoen euro beschikbaar voor Actie-agenda vakantieparken 2021-2022. De agenda heeft tot doel om de diverse problemen die er op vakantieparken spelen verder aan te pakken. Het Rijk, IPO, VNG, GGD GHOR, Vitale Vakantieparken Veluwe, Vitale Vakantieparken Drenthe, Valente, Legers des Heils en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) werken hierbij nauw met elkaar samen.

Henk Brink, gedeputeerde vrijetijdseconomie en ondertekenaar namens de gezamenlijke provincies, is erg blij met het resultaat. “Het is mooi dat er nu een vervolg komt op de actie-agenda 2019-2020. De actie-agenda is echt een integrale aanpak waarmee de provincies zich nu samen met partners verder gaan inzetten om vakantieparken vitaal te houden. Een mooi resultaat is dat alle provincies nu mee doen. “

De inzet van de Actie-agenda bestaat uit vijf hoofdlijnen:

  1. Vakantieparken aantrekkelijk houden
  2. Passende oplossingen voor mensen die nu op de parken (permanent) wonen
  3. Voorkomen van excessen en uitbuiting van kwetsbare groepen
  4. Inzet op veilige parken zonder criminaliteit en ondermijning
  5. Voor de toekomst kijken of het combineren van maatschappelijke functies van vakantieparken mogelijk is

De Actie-agenda 2021-2022 is een vervolg op die van 2019-2020. Dankzij de eerste Actie-agenda is een stevig fundament gelegd. Nu volgteen verdere verdieping en bouwen we door op successen. Zo is in de afgelopen twee jaar bij alle betrokken partijen het besef van urgentie vergroot. Ook is er veel kennis opgebouwd over de sociaal- maatschappelijke problematiek, het aanpakken van ondermijning en het versterken van de economische vitaliteit van de recreatiesector. Daarnaast heeft een flink aantal provincies dankzij de impulsgelden vanuit het Rijk integraal beleid gemaakt op vakantieparken. Zo is ook duidelijk geworden dat het aanpakken van de problematiek op de vakantieparken een langdurige gezamenlijke aanpak vraagt.

De komende twee jaar gaat er meer aandacht uit naar de problematiek van kwetsbare mensen op vakantieparken. Mede door de gevolgen van COVID-19 worden de kwetsbare groepen en recreatieondernemers extra hard getroffen. In een aantal pilots wordt onderzocht hoe alle partners een beter zicht krijgen op wie de kwetsbare mensen op vakantieparken zijn en hoe ze hen het beste kunnen ondersteunen. Ook wordt bekeken hoe mensen die nu op een vakantiepark wonen, het beste kunnen worden begeleid naar passende huisvesting. De opgedane kennis en ervaring van deze pilots worden vervolgens beschikbaar gesteld aan andere gemeenten.