Beautiful View On North Sea Beach At Sunset GSF8WS7
  • Home
  • Nieuws
  • Ontwerp Omgevingsverordening provincie Zeeland als eerste digitaal gepubliceerd

Ontwerp Omgevingsverordening provincie Zeeland als eerste digitaal gepubliceerd

17 september 2021 Na de Omgevingsvisie Zeeland ligt nu ook de Ontwerp Omgevingsverordening Zeeland sinds vorige week ter inzage. Zeeland is de eerste provincie die de verordening ook beschikbaar heeft gesteld in het nieuwe digitaal stelsel Omgevingswet.

De nieuwe Omgevingswet vraagt om een nieuwe manier van samenwerken tussen overheden met als gezamenlijk doel het vereenvoudigen van het omgevingsrecht. In het Omgevingsloket kunnen burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties de Ontwerpverordening vinden en op een eenvoudige manier doorzoeken. Het Omgevingsloket is voor een initiatiefnemer de centrale plek waar alle regels over hun omgeving te vinden zijn.  Eén wet, één loket en duidelijke procedures, dat is voor iedereen van belang.

Gedeputeerde Dick van der Velde: “De publicatie via het DSO in het Omgevingsloket maakt het document doorzoekbaar op thema’s, hoofdlijnen en locaties en is hierdoor toegankelijker en gebruiksvriendelijker voor initiatiefnemers. Deze publicatie is een mooie stap richting de implementatie van de Omgevingswet en hierdoor maken we dit alvast zichtbaar, zodat geïnteresseerden wennen aan de definitieve Omgevingsverordening volgend jaar. Een mooie mijlpaal dat ons dit in Zeeland nu al is gelukt. We kunnen wennen aan het DSO en het nieuwe Omgevingsloket.”

Wat is een Omgevingsverordening?

In de Omgevingsverordening staan alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, zijn deze regels terug te vinden in het Omgevingsloket. De Provincie Zeeland heeft nu alvast een aanvullende publicatie van de Ontwerpverordening gedaan om te laten zien hoe dit er uitziet wanneer de definitieve Omgevingsverordening gepubliceerd wordt. De Ontwerpverordening is te bekijken op Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl).

De volgende stap in het proces is het publiceren van de Omgevingsvisie van Zeeland in het Omgevingsloket. In de Omgevingsvisie worden alle fysieke beleidsdoelen voor de omgeving opgenomen.

De Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt landelijk veel wetten en regels op het gebied van wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Dit vraagt een verandering in samenwerking tussen omgeving, provincie en partners. De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking op 1 juli 2022.

 

provincie zeeland

Bekijk hier het fragment van gedeputeerde Dick van de Velde.