Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter
  • Home
  • Nieuws
  • Overheden bundelen krachten voor herstellen en versnellen economische ontwikkeling

Overheden bundelen krachten voor herstellen en versnellen economische ontwikkeling

16 december 2020 Door de coronacrisis worden ondernemers en regionale economieën in het hele land hard geraakt. Overheden werken samen aan het IPO Herstelplan.
Meer weten Thema's Dossiers
Overheden bundelen krachten voor herstellen en versnellen economische ontwikkeling

Nederland gaat vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.  Door de coronacrisis worden ondernemers en regionale economieën in het hele land hard geraakt. Het is alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat de economie weerbaar blijft, snel kan herstellen en zo sterk mogelijk uit de crisis komt. Op initiatief van provincies werken Rijk, provincies, gemeenten en regionale ontwikkelingsmaatschappijen hier samen aan met het IPO Herstelplan. 

Het herstelplan regionale economie heeft ook de aandacht van de Tweede Kamer getrokken.

De motie Heerma-Segers van de Tweede Kamer roept het Kabinet op om het provinciale herstelplan in gezamenlijkheid uit te werken. Vandaag stuurde de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Mona Keijzer daarover een brief aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Gemeenten, provincies en Rijk hebben dezelfde missie: Nederland moet zich uit de crisis investeren en innoveren. We willen onze ondernemers weerbaar maken, banen behouden en nieuwe banen creëren. Het IPO Herstelplan is ons gezamenlijke strijdplan om dat te bereiken. We gaan onze middelen samen gericht inzetten, waarbij het Rijk ook EU-gelden zal betrekken. Daarmee gaan we nog nauwer samenwerken en extra vaart zetten achter al het goeds dat er al gebeurt.”

Lees hier de brief naar de Tweede Kamer.

Gedeputeerden Eddy van Hijum en Martijn van Gruijthuijsen zijn de geestelijk vaders van het herstelplan. “Wij zijn blij dat het goed is opgepakt door het Rijk, gemeenten en het MKB. Wij zijn er ook van overtuigd dat het gezamenlijk optrekken daadwerkelijk tot meer resultaat kan leiden”. Dat zegt de Overijsselse gedeputeerde Van Hijum die namens de gezamenlijke provincies mede-initiatiefnemer is van het herstelplan. Gedeputeerde van Noord Brabant Van Gruijthuijsen voegt toe: “We beginnen niet aan iets nieuws, we versterken wat we al doen. Mijn verwachting is dat we daardoor sneller van start zijn en effectiever in de uitvoering.”

De komende maanden gaan in elk geval Rijk, IPO, VNG en ROM’s het IPO Herstelplan verder uitwerken. Kern van de aanpak van de ‘herstelpartners’ is ervoor te zorgen dat op cruciale onderdelen de inzet wordt gebundeld. Cruciale onderdelen zijn in elk geval ontwikkelkracht en innovatie, Human Capital, breed MKB en gebiedsontwikkelingen.

Boaz Adank, wethouder Breda en trekker VNG Taskforce Herstel regionale economie,: “Gemeenten hebben de afgelopen maanden hun meerwaarde aangetoond met de daadkrachtige hands-on-aanpak naar ondernemers toe. Als eerste overheid weten gemeenten als geen ander wat er nodig is inwoners en ondernemers het perspectief te geven die nodig is. We willen dan ook graag dit samen met het rijk en de provincies oppakken. Daarbij is het wel noodzaak om de uitvoeringskracht van gemeenten weer op peil te brengen.

De onderdelen van het herstelplan hebben het doel om de weerbaarheid van de economie te vergroten. Maar ook om het verdienvermogen en daarmee ook werkgelegenheid te behouden. Daarnaast moet de inzet tegelijkertijd bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven. Zo komen investeringen in innovaties, mensen en duurzaamheid met maximale slagkracht het beste tot hun recht.