51499293186 6C61635d05 K
  • Home
  • Nieuws
  • PRINSJESDAG PRIORITEERT (EEN BEETJE) IN AFWACHTING VAN NIEUW KABINET

PRINSJESDAG PRIORITEERT (EEN BEETJE) IN AFWACHTING VAN NIEUW KABINET

21 september 2021 De grote opgaven die in Nederland spelen worden met de huidige plannen niet of nauwelijks aangepakt. De klimaat- en energieopgave, de woning en stikstofcrisis vragen om samenhangend beleid en voldoende middelen.
Meer weten Thema's

In Brussel wacht er nog 6 miljard op goede plannen uit Nederland in het kader van het Recovery and Resilience Fund. Maar zonder een kabinet dat daar werk van maakt, gebeurt er niets. Iedereen lijkt doordrongen van de urgentie. Maar na een half jaar formeren is er nog geen zicht op een kabinet.

Namens de gezamenlijke provincies zegt voorzitter Jaap Smit: “Nederland kan zich deze vertraging niet veroorloven. Het getalm in Den Haag is slecht voor de reputatie van de politiek. Om de transities in de ruimte te bevorderen hebben we het partnerschap van het Rijk hard nodig. Laat dat vooral een partnerschap op inhoud én middelen zijn!”.

 

Afspraken nakomen is resultaten krijgen

Het is goed dat er 1 miljard euro beschikbaar komt voor de woningbouw, maar die moet dan niet worden uitgesmeerd over 10 jaar. Provincies roepen het Rijk op om die bijdrage van 1 miljard structureel per jaar te maken. Daarbovenop kunnen we met extra middelen de bereikbaaarheid van die gebieden bevorderen.

Een onafhankelijk onderzoek van het ROB berekende de kosten voor het uitvoeren van het klimaatakkoord op tenminste 489 mln. De afspraak is dat het Rijk die kosten zou betalen. Hiervan wordt nu 70 mln geregeld, dat is een begin, maar onvoldoende om het klimaatakkoord uit te voeren. Die duidelijkheid ontbreekt nog en zet flinke spanning op de uitvoering van het klimaatakkoord.  

De opschalingskorting mag van de provincies wel weer van tafel. Een opschalingskorting is relevant als er besloten is tot opschaling bij provincies. Maar daar is geen sprake van: er zijn en blijven er nog steeds 12. Het stimuleren van elektrisch vervoer is op zichzelf een goede ontwikkeling. De provincies lopen daardoor wel inkomsten mis vanwege de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en daarmee van provinciale opcenten. Dat gaat nu al om 372 miljoen euro, en dat wordt méér als elektrisch vervoer nog verder gestimuleerd wordt. Dat moet wel gecompenseerd worden.

 

Rol van provincies

De provincies nemen de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de opgaven in onze fysieke leefomgeving. De provincies zorgen voor implementatie van nationaal beleid op gebiedsniveau, samen met andere overheden en partners in de gebieden. En werken samen aan één coalitie voor Nederland en aan de noodzakelijke transities in onze fysieke leefomgeving. Daar is partnerschap voor nodig van de Rijksoverheid.