Dordrecht Dutch Holland Netherlands Autumn Beautiful Beauty Beech Branches Broken Colorful Creek T20 Qz7dma
  • Home
  • Nieuws
  • Provincies kunnen 600 miljoen aan natuurplannen indienen

Provincies kunnen 600 miljoen aan natuurplannen indienen

22 april 2021 Vorig jaar april besloot het Rijk over de inzet van middelen voor natuur. Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Over de uitvoering hebben Rijk en provincies afspraken gemaakt in het gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Natuur.
Meer weten Thema's Dossiers

Het kabinet heeft de regeling waarmee de 600 miljoen voor natuurplannen voor de jaren 2021 - 2023 beschikbaar komt, is gepubliceerd in de Staatscourant. De inzet aanvullend de inzet die provincies al plegen voor natuur.

De provincies gaan nu concrete plannen indienen. Over de inhoud van deze plannen zijn provincies al in gesprek met gebiedspartners en het ministerie. Het uiteindelijke afgesproken maatregelenpakket wordt gefinancierd met een specifieke uitkering (SPUK).

Belangrijke afspraken uit het programma natuur gaan over het maken van robuuste natuur. Met oog voor biodiversiteit, natuur en water, agrarisch natuurbeheer en natuur en economie. Daarbij ligt de focus op de overbelaste, stikstofgevoelige Natura2000-gebieden.

De verwachting is dat voor de zomer de financiƫle afspraken per provincie vastliggen. Provincies voeren deze daarna uit met de partners in de gebieden.