Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter
  • Home
  • Nieuws
  • Provincies serieus van start met de digitale transformatie

Provincies serieus van start met de digitale transformatie

16 juli 2021 Alle provincies werken aan digitale transformatie. Om de digitale transformatie te versnellen moeten vooral de digitale competenties van provincies verbeteren. Dat blijkt uit een rondgang langs provincies in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Waarde digitalisering

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kracht van het middenbestuur. Door de kennis die provincies winnen uit data kunnen provincies de ruimtelijke economische dynamiek beter doorzien en keuzes maken. De grote woningbouwopgave, de stikstofproblematiek, de energietransitie vragen allemaal om samenhangende keuzes. Voor een goede datapositie is eigen data van de provincie nodig. Ook data die wordt uitgewisseld met andere overheden en partners is van groot belang. Digitalisering speelt ook een belangrijke rol in de uitvoering van provinciale processen en maakt betere samenwerking met burgers en overheden op een grote schaal mogelijk.

Dit blijkt uit de publicatie ‘De Moderne Digitale Provincie’ die op 13 juli is overhandigd aan Martijn van Gruijthuijsen (gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant) als de voorzitter van de digitale kopgroep van provinciebestuurders.

Serieuze start

Alle twaalf provincies hebben een visie geformuleerd op digitale transformatie of datagedreven werken. Er zijn talloze voorbeelden van digitale innovaties in provincies: van het in kaart brengen van afwijkingen in het landschap met drones tot en met slimme verkeersregelinstallaties die verkeer beter laten doorstromen. Daarnaast hebben provincies de digitale competenties versterkt met onder andere het opzetten van datalabs en bewustwordingssessies voor medewerkers.

Ondanks de eerste goede stappen blijkt uit de publicatie dat provincies ook nog een weg te gaan hebben.

Digitalisering en provinciale opgaven

Martijn van Gruijthuijsen: “Digitalisering biedt niet alleen grote kansen om de regionale economie verder te versterken maar ook om andere provinciale opgaven beter te realiseren. Voorheen zagen veel provincies digitalisering vooral als een intern bedrijfsvoeringsthema. Dat is gelukkig snel aan het veranderen. Het is niet voor niets dat we het IPO-jaarcongres in het teken zetten van digitalisering”.

Marcel Van Bijnen (voorzitter Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) en algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant) stelt: “Vanuit het IDA zijn we met alle 12 provincies belangrijke stappen aan het zetten. Dit doen we langs de vier sporen: innovatie, data, dienstverlening en bedrijfsvoering.  Data en data-analyse wordt steeds meer onderdeel van beleid. De beleidswereld en de digitale wereld kunnen we echter nog intensiever bij elkaar brengen.” Jan van Ginkel (voorzitter werkgroep Innovatie IDA en concerndirecteur provincie Zuid-Holland) stelde eerder in een reactie “Ik zie de publicatie als een stevige stimulans om met nog meer tempo en energie werk te maken van de digitale transformatie door provincies. Juist als we daarin gezamenlijk optrekken, winnen we aan maatschappelijke legimitatie. Als middenbesturen zijn we de logische partner om de vele regionale maatschappelijke opgaven verder te brengen door fors in te zetten op digitalisering.”

Webinar

Op woensdag 8 september tussen 13.0 en 14.00 is er een webinar over het thema digitalisering in provincies. Jan van Ginkel gaat dan in gesprek met Martijn van Gruijthuijsen (Gedeputeerde provincie Noord-Brabant)

Marieke van Wallenburg (Directeur-generaal BzK), José van Dijck (universiteitshoogleraar media en digitale samenleving) en Jaring Hiemstra (auteur en bestuurskundige). Aanmelden voor het webinar kan via deze link. Het boek De Moderne Digitale provincie van Jaring Hiemstra is hier te bestellen.