Modern Wooden Building Exterior PLS8YE9
  • Home
  • Nieuws
  • Provincies zetten in op klimaatbestendige gebouwen

Provincies zetten in op klimaatbestendige gebouwen

22 april 2021 22 april tekent het Interprovinciaal Overleg (IPO) namens de twaalf provincies de intentieverklaring Koeling Gebouwen. Het klimaat wordt steeds warmer in Nederland. Provincies maken zich daarom hard om in bouwplannen rekening te houden met de koeling van gebouwen.
Meer weten Thema's Dossiers

Nederland heeft te maken met een veranderend klimaat. De zomers worden warmer en de winters zachter. Hittegolven komen vaker voor en deze trend lijkt zich de komende jaren voort te gaan zetten. Extreem warm weer zorgt voor een warm klimaat in veel gebouwen. Dit zorgt voor ongemak en kan (extreem) nadelig zijn voor de gezondheid, met name voor ouderen.
Het is belangrijk dat tijdens het ontwerp van gebouwen men hiermee rekening houdt. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als renovatie. In de praktijk zien we dat bewoners airco’s installeren als woningen te warm worden. Dit heeft forse nadelen: mobiele airco’s hebben een hoog energiegebruik, en staan warmte af aan de omgeving. Daarnaast is het gebruik van broeikasgassen in airco’s ook nadelig.
Om de koeling van gebouwen te bevorderen kan men denken aan de volgende punten: bouwen naast water of groen, de grootte en plaats van ramen en deuren, zonwerende voorzieningen en ventilatie.
Hans Kuipers, gedeputeerde in Drenthe, tekent namens het IPO de intentieverklaring op 22 april.

“Het klimaat verandert geleidelijk, maar de gevolgen zijn soms heel acuut en vervelend. Om steeds extremere en nare gevolgen voor te zijn is het verstandig niet te wachten, maar nu al te doen wat kan. Door bij de bouw en renovatie rekening te houden met de steeds langere perioden van warmte, verdient de investering zich zeker terug. Het gebouw is en blijft comfortabel. Met het ondertekenen van de intentieverklaring geven we aan dat het koelen van gebouwen een belangrijke plek moet krijgen bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud.” - Hans Kuipers, gedeputeerde in Drenthe portefeuillehouder o.a. water en wonen.