European Union DULNECT

Betrek ons bij de 6 miljard uit Brussel

28 oktober 2021 Een grote coalitie van organisaties, onder aanvoering van de samenwerkende provincies, doet vandaag een dringende oproep aan het kabinet. Haal de 6 miljard op die klaarligt in Europa. Het bedrag is beschikbaar voor verduurzaming van de economie. De middelen zijn beschikbaar gekomen in het kader van het herstellen van de Europese economie na de coronacrisis, het zogenaamde Recovery and Resilience Facility (RRF). Alleen Nederland heeft nog geen plan ingediend in Brussel.
Meer weten Thema's Dossiers

 

Gedeputeerde Eddy van Hijum zegt namens de gezamenlijke provincies bij BNR Nieuwsradio: 'We missen het besef dat decentrale overheden, maar ook alle partners waarmee wij in de regio's samenwerken zoals universiteiten en kennisinstellingen, allemaal kunnen helpen. De regio's kunnen écht helpen bij het waarmaken van die ambitie. En dat besef missen wij gewoon te veel bij het kabinet op dit moment." Met deze dringende oproep willen de partijen bevorderen dat er snel samen werk gemaakt wordt van het plan. Het betrekken van de decentrale overheden en belangrijke andere partners is een cruciaal onderdeel van een gedragen plan en een vereiste uit Brussel. Alleen dan heeft ook de uitvoering serieus kans van slagen. Met de middelen uit Brussel kan een flinke slag worden gemaakt met het verduurzamen en digitaliseren van de economie. Tegelijkertijd wordt de veerkracht van de economie versterkt.

We merken dat er achter de schermen door de regering al wel gewerkt wordt aan een plan maar we worden daarin niet meegenomen. Alleen als we op tijd betrokken worden, kunnen we ook optimaal onze rol pakken in de uitvoering en wordt het plan méér dan een optelsom van projecten. 

De regering moet daarom gauw een stakeholders conferentie organiseren en de stakeholders actief betrekken bij het opstellen van het nationaal plan voor het RRF. We moeten doen waar NL zo goed in is, samen werken, en daar horen achterkamertjes niet bij.

De oproep is gedaan door Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, VNO-NCW, Vereniging van Universiteiten, Vereniging van Innovatieve geneesmiddelen, BIO Holland, Bouwend Nederland, Dutch Digital Infrastructure Association, MVO Nederland, Huis van de Nederlandse provincies en de het Interprovinciaal Overleg.

Lees hier de brief

Luister de podcast