Industry 4EWKKBB
  • Home
  • Nieuws
  • STEVIG RAPPORT VAN AARTSEN KAN EEN IMPULS GEVEN AAN TOEZICHT

Stevig rapport Van Aartsen kan een impuls geven aan toezicht

04 maart 2021 Een goed functionerend stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is essentieel voor het voorkomen van schade aan het milieu. Het huidige VTH-stelsel is enkele jaren in werking en inmiddels is duidelijk wat wel en wat niet werkt. De grenzen aan doorontwikkeling binnen het stelsel komen in zicht. De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven heeft een commissie onder leiding van Jozias van Aartsen om een advies gevraagd over het huidige stelsel.
Meer weten Thema's

Dat advies is op 4 maart 2021 aangeboden aan de demissionaire staatssecretaris. De gezamenlijke provincies geven haar eerste reactie op het rapport “Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur”.

Provincies zijn een belangrijke speler in het VTH-stelsel. Portefeuillehouder namens de gezamenlijke provincies en tevens gedeputeerde van de provincie Zeeland Dick van der Velde reageert: “De inzet van de provincies sluiten aan bij de conclusies van Van Aartsen. Het fundament van het stelsel is in orde. Om het verder goed te kunnen opbouwen verdient het stelsel renovatie. Daarom moeten we de toekomst in met een robuust standaard takenpakket . Maar ook een bij het mandaat passende financiering. Lees, voldoende geld om de taken goed uit te kunnen voeren. En vooral; commitment van het rijk op deze onderdelen.”

Na een eerste scan van het rapport geven de provincies graag de volgende punten mee aan het Rijk om op te pakken:

  1. We moeten inzetten op kennis, kwaliteit en robuustheid van de omgevingsdiensten.
  2. Zorg er voor dat een robuust takenpakket is belegd bij de omgevingsdiensten.
  3. Regel toezicht op de omgevingsdiensten via visitaties (net als bij ziekenhuizen), niet via de ILT. Dit mag niet vrijblijvend zijn en visitaties moeten transparant en openbaar zijn. 
  4. Er moeten vanzelfsprekend wel voldoende financiële middelen zijn om robuust te kunnen opereren. Dat het Rijk als stelselverantwoordelijke hieraan bijdraagt is logisch.

Door deze adviezen adequaat op te pakken kan het VTH stelsel in zijn geheel bijdragen aan een veilige en gezonde omgeving. Daar maken de provincies zich hard voor. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland en portefeuillehouder majeure risicovolle bedrijven namens de gezamenlijke provincies merkt daarover op: ‘Goed om in het rapport te lezen dat de investeringen die provincies doen in de uitvoering van VTH taken bij risicobedrijven (bedrijven die vallen onder het besluit risico’s zware ongevallen, BRZO) hun vruchten afwerpen. Provincies zullen dat, waar nodig blijven doen”.

 

LEES HET RAPPORT