Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter
  • Home
  • Nieuws
  • Stijn van Wely programmadirecteur Stikstof en Natuur

Stijn van Wely programmadirecteur Stikstof en Natuur

04 augustus 2021 Voor de toekomstige ontwikkeling van het stikstof en natuur dossier hebben de gezamenlijke provincies versterking aangesteld. Stijn van Wely wordt programmadirecteur Stikstof en Natuur en zal de ontwikkeling daarvan mede gaan vormgeven.
Meer weten Thema's Dossiers

Het IPO bestuur besloot om te werken aan meer integriteit en continuïteit op het thema Stikstof en Natuur. De provincies maken hun organisatie klaar om hun eigen gezamenlijke activiteiten op het thema verder te versterken en te anticiperen op het nieuwe kabinet. Stikstof en Natuur zijn een belangrijke en mogelijk wel de belangrijkste, transitie in de fysieke leefomgeving in Nederland waarover we samen met de andere overheden zo duidelijk spreken in onze “Naar een Krachtig Groen Herstel”.  De aanstelling van de nieuwe progammadirecteur past daar goed bij. 

Stijn van Wely is nu nog concerndirecteur bij de Provincie Gelderland. Hij heeft veel ervaring binnen de overheid. Onder andere ook op de natuurthema's. Van Wely begint op 1 oktober.