Judges Gavel ZE4Q3NV
  • Home
  • Nieuws
  • THEO BOVENS LEGT VOORZITTERSHAMER IPO NEER

Theo Bovens legt voorzittershamer van de gezamenlijke provincies neer

15 april 2021 De Gouverneur van de provincie Limburg Theo Bovens kondigde vandaag aan de voorzittershamer van de samenwerkende provincies, het IPO, neer te leggen. Dit in verband met de bestuurscrisis in zijn provincie. Bovens heeft eveneens vandaag aangekondigd zijn ontslag in te dienen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bovens verklaarde vandaag dat hij met bezwaard gemoed afscheid neemt van zijn rol voor de samenwerkende provincies. Bovens: “Ik heb gemerkt dat in de huidige situatie doorgaan geen optie is”. In de bestuursvergadering spreekt Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland Han Polman, namens alle bestuurscollega’s, zijn waardering uit voor de inzet van de oud-voorzitter. ”Er heerst bij ons een gevoel van verslagenheid. Jij bent ons boegbeeld en jij maakt het verschil. Ook de wijze waarop je je overdracht regelt voor de twaalf provincies laat je professionaliteit en bestuurlijke wijsheid zien. Daar hebben wij niets dan waardering voor.” aldus Polman. 

Bovens is ruim 3 jaar de voorzitter geweest van de gezamenlijke provincies. Onder zijn inhoudelijk sterke leiding is op humorvolle wijze gewerkt aan het verder versterken van de samenwerking tussen provincies. Ook de samenwerking met de andere decentrale overheden en het Rijk kreeg een positieve impuls. Het kabinetsaanbod van de decentrale overheden steunt onder andere op het gedachtegoed van Bovens. Hij noemde de gedachte van één sterke overheid een belangrijke voorwaarde in de samenwerking met het Rijk. De voorzitter stuurde daar ook op in zijn rol als IPO voorzitter. De gekozen volksvertegenwoordigers van de 12 provincies hadden zijn warme belangstelling. Hij startte een waardevol traject om de samenwerking met de Staten van de twaalf provincies te versterken.  

De Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland Han Polman wordt tijdelijk voorzitter van de samenwerkende provincies. In de tussentijd wordt de procedure voor een nieuwe voorzitter gestart. Het streven is in juni de nieuwe voorzitter bij de Algemene Vergadering voor te dragen.