Ukraine Flag Png Large

Oekraïne

Op deze pagina staan enkele belangrijke informatiebronnen over de situatie in Oekraïne. Onderaan de pagina is de mogelijkheid voor provinciemedewerkers om (nog ontbrekende) vragen in te zenden.

Lees de kamerbrief over de situatie in Oekraïne d.d. 26 februari 2022

Lees de kamerbrief

Op de website van RVO is veel informatie te vinden over de sancties en de economische gevolgen.

website RVO

Via de provinciesecretarissen is al een eerste uitvraag gedaan. Bekijk de vragen en antwoorden. 

Lees de vragen en antwoorden

Mochten er nog (andere) vragen leven, dan kunnen provinciemedewerkers die inzenden. Wij  coördineren de beantwoording. 

start de uitvraag

Lees hier de solidariteitsverklaring van het Europees Comité van de Regio's 

Lees de solidariteitsverklaring

De situatie in Oekraïne kan snel veranderen en dat kan ook consequenties hebben voor de al verstrekte informatie.