Voorkant Pand IPO, Warmte Filter 2

Financiën

Algemeen Directeur | IPO Pieter Hilhorst
Provincie Zuid-Holland Jan van Ginkel
Provincie Fryslân Klaas Groenveld
Provincie Groningen Fred Hassert
projectleider | IPO Bert Jansen Email: financien@ipo.nl
IPO Johan Kobes
Provincie Drenthe Marcel Poorthuis
Provincie Noord-Brabant JochemMeulesteen
Povincie Flevoland Atie Rhee
Provinciesecretaris en voorzitter van de AAC Financiën | Provincie Groningen Hans Schrikkema
Provincie Limburg Tom Schulpen
Provincie Utrecht Rob Sijm
Provincie Noord-Holland Hans van der Stelt
Provincie Overijssel Cees Timmer
Provincie Gelderland Stijn van Wely
Provincie Zeeland Richard Wiskerke