Voorkant Pand IPO, Warmte Filter 2

Kwaliteit Openbaar Bestuur

Programmamanager | IPO Enno Strating Email: kob@ipo.nl
Algemeen Directeur | IPO Pieter Hilhorst
Gedeputeerde & Voorzitter Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit | Provincie Groningen Fleur Gräper-van Koolwijk
lid managementteam | IPO Hester Menninga
Gedeputeerde | Provincie Zeeland Harry van der Maas
Gedeputeerde | Provincie Noord-Holland Ilse Zaal
Gedeputeerde | Provincie Gelderland Jan Markink
Gedeputeerde | Provincie Utrecht Arne Schaddelee
Gedeputeerde | Provincie Flevoland Jop Fackeldey
Gedeputeerde | Provincie Drenthe Henk Jumelet
Commssaris van de Koning provincie Overijssel | Provincie Overijssel Andries Heidema
Provinciesecretaris | Provincie Overijssel Nico Versteeg