Voorkant Pand IPO, Warmte Filter 2

Kwaliteit Openbaar Bestuur

Programmamanager | IPO Enno Strating Email: kob@ipo.nl
Gedeputeerde | Provincie Zuid-Holland Frederik Zevenbergen
Gedeputeerde | Provincie Noord-Brabant Stijn Smeulders
lid managementteam | IPO Hester Menninga
Gedeputeerde en Voorzitter BAC Kwaliteit Openbaar Bestuur | Provincie Zeeland Harry van der Maas
Gedeputeerde | Provincie Noord-Holland Ilse Zaal
Gedeputeerde | Provincie Gelderland Jan Markink
Gedeputeerde | Provincie Utrecht Arne Schaddelee
Gedeputeerde | Provincie Flevoland Jop Fackeldey
Gedeputeerde | Provincie Drenthe Henk Jumelet
Commssaris van de Koning | Provincie Overijssel Andries Heidema
Provinciesecretaris en Voorzitter AAC Kwaliteit Openbaar Bestuur | Provincie Overijssel Nico Versteeg
Gedeputeerde Provincie Fryslân | Leeuwarden Friso Douwstra
Gedeputeerde | Provincie Limburg Ad Roest
Commissaris van de Koning | Provincie Groningen René Paas